مطب دکتر امین نجفی فوق تخصص شبکیه و لیزر اردبیل

دکتر امین نجفی، متخصص و جراح چشم و دارای فوق تخصص شبکیه و لیزر

شماره نظام پزشکی: 127954 

آدرس: اردبیل – میدان سرچشمه – کوچه لطفی آذر (شمس سابق ) – روبروی آزمایشگاه فارابی – ساختمان حکیم – طبقه همکف

تلفن:33252827-045 


دکتر امین نجفی اردبیل مطب دکتر امین نجفی اردبیل دکتر امین نجفی آدرس و شماره تلفن مطب دکتر امین نجفی نوبت دهی اینترنتی دکتر امین نجفی فوق تخصص شبکیه و لیزر متخصص جراحی چشم اردبیل فوق تخصص شبکیه و لیزر متخصص جراحی چشم در اردبیل آدرس مطب دکتر امین نجفی فوق تخصص شبکیه و لیزر متخصص جراحی چشم دکتر نجفی چشم پزشک اردبیل دکتر شبکیه چشم اردبیل مرکز جراحی فوق تخصصی چشم پزشکی دکتر امین نجفی

دکتر امین نجفی فوق تخصص شبکیه و لیزر