مطب دکتر سپیده فتحی بیطرف فوق تخصص روماتولوژی اردبیل

دکتر سپیده فتحی بیطرف فوق تخصص روماتولوژی – متخصص بیماری های داخلی – رتبه برتر بورد فوق تخصصی کشوری

آدرس: اردبیل – پشت بیمارستان امام خمینی – روبروی ساختمان پزشکان – روبروی داروخانه آقازاده – جنب املاک آزادگان

تلفن: 33245203 – 33253226 


دکتر سپیده فتحی بیطرف اردبیل مطب دکتر سپیده فتحی بیطرف اردبیل دکتر فتحی بیطرف آدرس و شماره تلفن مطب دکتر سپیده فتحی بیطرف نوبت دهی اینترنتی دکتر سپیده فتحی بیطرف متخصص روماتولوژی اردبیل متخصص مفاصل در اردبیل آدرس مطب دکتر سپیده فتحی بیطرف متخصص روماتولوژی دکتر سپیده فتحی بیطرف اردبیل مطب دکتر سپیده فتحی بیطرف اردبیل دکتر فتحی بیطرف آدرس و شماره تلفن مطب دکتر سپیده فتحی بیطرف نوبت دهی اینترنتی دکتر سپیده فتحی بیطرف متخصص روماتولوژی اردبیل متخصص مفاصل در اردبیل آدرس مطب دکتر سپیده فتحی بیطرف متخصص روماتولوژی

دکتر سپیده فتحی بیطرف فوق تخصص روماتولوژی