مطب دکتر منیژه جعفری متخصص گوش حلق بینی اردبیل

دکتر منیژه جعفری متخصص گوش حلق بینی

شماره نظام پزشکی: 105720 

آدرس:  اردبیل – میدان سرچشمه – کوچه طوی – ساختمان پزشکان سلامت

تلفن:33272305 


دکتر منیژه جعفری اردبیل مطب منیژه جعفری اردبیل منیژه جعفری آدرس و شماره تلفن مطب منیژه جعفری نوبت دهی اینترنتی دکتر منیژه جعفری متخصص گوش حلق بینی اردبیل آدرس و تلفن دکتر منیژه جعفری متخصص گوش حلق بینی اردبیل شماره تلفن دکتر منیژه جعفری آدرس مطب دکتر منیژه جعفری اردبیل بهترین دکتر گوش حلق بینی در اردبیل گوش حلق بینی اردبیل متخصص گوش حلق بینی در اردبیل نوبت دهی دکتر منیژه جعفری اردبیل

دکتر منیژه جعفری متخصص گوش حلق بینی