کد: 24                                       تاریخ انتشار: 95/03/27

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

عکس: حال و هوای دانشجویان خوابگاهی

اینجا خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان است؛ خوابگاهی که سرنوشت یک ترم تحصیل را در این روزها و شب های پر استرس رقم می زند و هر کسی بیشتر تلاش کند در رقابت پایان ترم پبروز می شود.
خبرگزاری ایسنا: اینجا خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان است؛ خوابگاهی که سرنوشت یک ترم تحصیل را در این روزها و شب های پر استرس رقم می زند و هر کسی بیشتر تلاش کند در رقابت پایان ترم پبروز می شود.

عکس: حال و هوای خوابگاه دانشجویی

عکس: حال و هوای خوابگاه دانشجویی

عکس: حال و هوای خوابگاه دانشجویی

عکس: حال و هوای خوابگاه دانشجویی

عکس: حال و هوای خوابگاه دانشجویی

عکس: حال و هوای خوابگاه دانشجویی