نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی            

کد: 31                                       تاریخ انتشار: 1394/09/23

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی

معدنچی روسی Ivan Kislov به خوبی می داند که چطور از استراحت کاری خود استفاده کند. او در چوکوتکا، شمالی ترین منطقه روسیه کار می کند و از فرصت پیش آمده برای گرفتن عکس های زیبا و دوست داشتنی از روباه های این منطقه استفاده می کند.
وب سایت لاپلاس: معدنچی روسی  Ivan Kislov به خوبی می داند که چطور از استراحت کاری خود استفاده کند. او در چوکوتکا، شمالی ترین منطقه روسیه کار می کند و از فرصت پیش آمده برای گرفتن عکس های زیبا و دوست داشتنی از روباه های این منطقه استفاده می کند.

 او برای رهایی از روزمرگی عکاسی می کند، او عاشق رفتن به جاهای دور از دسترس یا سفرهای پیاده برای مشاهده حیات وحش است. 
 
نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی


نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی
 

نتایج زیبای استراحت کاری معدنچی روسی