عکس: نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان            

کد: 33                                       تاریخ انتشار: 1394/09/23

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

عکس: نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

سورن مانولیان، عکاس ارمنی موفق شد تا نزدیکترین تصاویر ممکن از چشم انسان را به ثبت برساند.
وب سایت مشرق: سورن مانولیان، عکاس ارمنی موفق شد تا نزدیکترین تصاویر ممکن از چشم انسان را به ثبت برساند.این عکاس حدود 15 عکس از این تصاویر را منتشر کرد که انسان را هرچه بیشتر به پیچیدگی خلقت و قدرت خالق نزدیکتر می‌کند.

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان

عکس/ نزدیک‌ترین تصاویر از چشم انسان