واکنش ایران به توافق آتش بس در سوریه    

کد: 369                                       تاریخ انتشار: 94/12/05

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

واکنش ایران به توافق آتش بس در سوریه

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت: برقراری آتش بس در سوریه از ابتدای بحران این کشور مورد تاکید تهران بوده است.
خبرگزاری ایرنا: معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت: برقراری آتش بس در سوریه از ابتدای بحران این کشور مورد تاکید تهران بوده است.

حسین امیرعبداللهیان با بیان این مطلب افزود: بر اساس بیانیه منتشره سوریه ، ما بر پایبندی دولت سوریه به آتش بس اطمینان داریم اما مشخص نیست گروههای مسلح مرتبط با جریانهای شناخته شده تروریستی آتش بس را مراعات کنند؛ چرا که گروههای مسلح مرتبط با تروریست ها از هرج و مرج در سوریه سود می برند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه تصریح کرد: تهران همه تلاش خود را در مسیر کمک به مبارزه علیه تروریسم ، برقراری آتش بس پایدار، تسهیل روند کمک های انساندوستانه و برگزاری گفت و گوی فراگیر سوری ها با نقش آفرینی سازمان ملل بعمل می آورد.