تبلیغات
پایان نامه اهرم مالی، سرمایه گذاری شرکت ها و بازده سهام Financial leverage, corporate investment and stock returns
Financial leverage, corporate investment and stock returns
by Ozdagli, Ali K., The University of Chicago, 2009, 86 pages; 3362063
            نام فایل

pa_1.pdf

            حجم فایل2.55 MB
            تعداد دانلود241
            تاریخ انتشار1396/10/20