صفحه نخست  |     فهرست پایان نامه های رایگان  |     شرایط درخواست دانلود پایان نامه  |     جستجوی پایان نامه از پایگاه پروکوئیست     
Financial leverage, corporate investment and stock returns
by Ozdagli, Ali K., The University of Chicago, 2009, 86 pages; 3362063