تبلیغات
پایان نامه تاثیر تبلیغات سبز بر ساخت اعتماد، نظر برند و رفتار خرید Effects of green advertising on trust building, brand opinion, and purchase behavior
Effects of green advertising on trust building, brand opinion, and purchase behavior
by Martinez Flores, Raul, Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey (Mexico), 2012, 123 pages; 3535716
            نام فایل

pa_2.pdf

            حجم فایل3.75 MB
            تعداد دانلود129
            تاریخ انتشار1396/10/20