برای مشاهده و دانلود پایان نامه های لاتین رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید


>>>>  فهرست پایان نامه های لاتین رایگان  <<<<

 

دانلود رایگان پایان نامه لاتین از دانشگاه Tennessee State University با عنوان

Green products and green marketing: Factors affecting consumers' purchases of green products
by Donikini, Rajyalaxmi, Tennessee State University, 2013, 67 pages; 1541409

Abstract

Increasing awareness of the various environmental problems in public policy and business has led a shift in the way consumers go about their life. There has been a change in consumer attitudes towards a green lifestyle. People are actively trying to reduce their impact on the environment. Organizations and businesses however have seen this change in consumer attitudes and are trying to gain an edge in the competitive market by exploiting the potential in the green market industry. However, there has been limited information reported in literature on the consumer perception and attitude towards green marketing. The purpose of the study was to (i) discuss and examine issues and trends and to develop better understanding of what is a green product? (ii) empirically examine consumer perceptions, attitudes towards green products and the factors affecting consumer purchasing behavior among college faculty/staff and students, and (iii) determine relationships between attitudes of consumers towards green marketing and the importance given to green marketing. The primary data for the purpose of this study were collected from graduate and undergraduate students, faculty and staff in three departments (Agricultural and Environmental Sciences, Biological Sciences, and Chemistry) in the College of Agriculture, Human and Natural Sciences. A structured questionnaire was developed to elicit information on general elements and psychographic aspects of the respondents towards green marketing. The responses varied between the departments and also among three groups (undergraduate students, graduate students, and faculty/staff) for different set of statements related to green products attributes, attitudes and perception of green products and also for environmental considerations while making a green product purchase and also for some social factors. The responses for males and females however, were not significantly different (5% level) for almost all responses. In general, agriculture and biology departments' students and faculty were well aware of green products compared to chemistry department. However, a comprehensive questionnaire consisting of different types of green products and a random sample of population required to reflect the general public view on green products and green marketing.
دریافت لینک دانلود


در صورت نیاز به پایان نامه خاصی از پایگاه ProQuest می توانید عنوان آن را از طریق لینک زیر جستجو کرده و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

برای جستجوی پایان نامه مورد نظر خود بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:


جستجوی پایان نامهardabil.sci@gmail.com


هزینه دانلود و ارسال متن کامل پایان نامه : 3000 تومان


افزایش آگاهی از مسائل مختلف زیست محیطی در سیاست های عمومی و کسب و کار یک تغییر در راه مصرف کنندگان در مورد زندگی خود را به عهده داشته است. یک تغییر در نگرش مصرف کننده به سوی یک زندگی سبز شده است. مردم به طور جدی به تلاش برای کاهش تاثیر آنها بر محیط زیست است. سازمان ها و کسب و کار را دیده اند، با این حال این تغییر در نگرش مصرف کننده و در حال تلاش برای به دست آوردن لبه در بازار رقابتی با بهره برداری از پتانسیل در صنعت بازار سبز. با این حال، اطلاعات محدود در ادبیات بر روی درک مصرف کننده و نگرش نسبت به بازاریابی سبز گزارش شده است وجود دارد. هدف از این مطالعه، (من) بود را مورد بحث و بررسی مسائل و روند و به منظور توسعه درک بهتری از آنچه محصول سبز است؟ (ب) تجربی بررسی برداشت های مصرف کننده، نگرش نسبت به محصولات سبز و عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کننده در میان کالج دانشکده / کارکنان و دانشجویان، و (ج) روابط بین نگرش مصرف کنندگان نسبت به بازاریابی سبز و اهمیت داده شده به بازاریابی سبز. داده های اولیه برای هدف از این مطالعه از فارغ التحصیل و دانشجو در مقطع کارشناسی، استادان و کارکنان در سه بخش (کشاورزی و علوم محیط زیست، علوم زیستی، و شیمی) در دانشکده کشاورزی، علوم انسانی و طبیعی جمع آوری شد. پرسشنامه ساختار به استخراج اطلاعات در مورد عناصر عمومی و جنبه های روانشناختی از پاسخ دهندگان به سمت بازاریابی سبز توسعه داده شد. پاسخ بین گروه ها و نیز در میان سه گروه (دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی / هیات) برای مجموعه های مختلف از اظهارات مربوط به محصولات سبز ویژگی ها، نگرش ها و برداشت محصولات سبز و همچنین برای ملاحظات زیست محیطی حالی که ساخت یک محصول سبز متنوع خرید و همچنین برای برخی از عوامل اجتماعی است. پاسخ برای مردان و زنان با این حال، تفاوت معنی داری (در سطح 5٪) برای تقریبا تمام پاسخ نیست. به طور کلی، دانشجویان و استادان کشاورزی و زیست شناسی گروه ها به خوبی از محصولات سبز در مقایسه با بخش شیمی آگاه بودند. با این حال، پرسش نامه جامع متشکل از انواع مختلف محصولات سبز و یک نمونه تصادفی از جمعیت مورد نیاز به منعکس کننده دیدگاه های عموم مردم بر روی محصولات سبز و بازاریابی سبز.