تبلیغات
پایان نامه محصولات سبز و بازاریابی سبز: عوامل موثر بر خرید مصرف کنندگان محصولات سبز Green products and green marketing: Factors affecting consumers' purchases of green products
Green products and green marketing: Factors affecting consumers' purchases of green products
by Donikini, Rajyalaxmi, Tennessee State University, 2013, 67 pages; 1541409
            نام فایل

pa_3.pdf

            حجم فایل3.21 MB
            تعداد دانلود319
            تاریخ انتشار1396/10/20