تبلیغات
پایان نامه سیستم های تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از الگوریتم های جنگل های تصادفی Network intrusion detection systems using random forests algorithm
Network intrusion detection systems using random forests algorithm
by Zhang, Jiong, Queen's University (Canada), 2006, 85 pages; MR15337
            نام فایل

pa_4.pdf

            حجم فایل2.28 MB
            تعداد دانلود211
            تاریخ انتشار1396/10/20