برای مشاهده و دانلود پایان نامه های لاتین رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید


>>>>  فهرست پایان نامه های لاتین رایگان  <<<<

 

دانلود رایگان پایان نامه لاتین از دانشگاه Washington State University با عنوان

The influence of values and attitudes on green consumer behavioral intentions: An empirical examination of three green products
by Rahman, Imran, Washington State University, 2014, 210 pages; 3628871

Abstract

Extant literature and consumer surveys have signified the rise in demand for environment-friendly products. Hospitality environment-related literature revealed a gap in regards to understanding the deeper facets of consumer behavior. There is an apparent shortage of studies incorporating general values and general attitudes as predictors of specific behavior or behavioral intentions for different green products. Research has also not been very forthcoming in analyzing the influence of egoistic values and status-related motives on green product patronage--an area touted to deliver major implications for marketers and practitioners.

This study addresses these aforementioned inadequacies by developing a conceptual framework that seeks to understand consumers' behavioral intentions in regards to three green products--the green hotel, organic wine, and an environment-friendly car. Based on Schwartz's Values theory, using Stern's nomenclature, in conjugation with value-attitude-hierarchy and green signaling theory, I seek to analyze the values and attitudes that influence consumers' green product purchase intention, willingness to pay a premium, and willingness to sacrifice. The study empirically tested the influence of biospheric, altruistic, and egoistic values on behavioral intentions related to the three green products.

A self-report consumer survey, operationalized by structural equation modeling, revealed the significant influence of biospheric value on all three types of behavioral intentions across all three green products. Altruistic value only influenced willingness to sacrifice for green hotels while egoistic value influenced purchase intentions for organic wines and hybrid/electric cars.

Green products whose product class exudes status and/or whose consumption is more a public practice, appeal to consumers as a social-status enhancing medium. Consumers also would increasingly embrace a green product if it can connote personal benefits. However, consumers' egoistic values would neither cause them to pay more nor sacrifice for these products. Regarding high-impact environmental products such as the green hotel that often involve consumers in the environmental management process, altruistic value-oriented consumers are willing to sacrifice their own luxury, convenience, and quality expectations. Thus, for the green hotel a fitting marketing strategy would be to pitch it as benefiting to not only the environment but also the humankind.
دریافت لینک دانلود


در صورت نیاز به پایان نامه خاصی از پایگاه ProQuest می توانید عنوان آن را از طریق لینک زیر جستجو کرده و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

برای جستجوی پایان نامه مورد نظر خود بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:


جستجوی پایان نامهardabil.sci@gmail.com


هزینه دانلود و ارسال متن کامل پایان نامه : 3000 تومان


ادبیات موجود و مصرف کننده بررسی افزایش تقاضا برای محصولات سازگار با محیط زیست مدلول است. مهمان نوازی محیط زیست مربوط به ادبیات یک شکاف در رابطه با درک جنبه های عمیق تر از رفتار مصرف کننده نشان داد. کمبود آشکار مطالعات ترکیب ارزش کلی و نگرش عمومی به عنوان پیش بینی رفتار خاص و یا نیات رفتاری برای محصولات مختلف سبز وجود دارد. پژوهشها همچنین در تجزیه و تحلیل تاثیر ارزش خودخواهانه و انگیزه های مربوط به وضعیت در حمایت محصول سبز بسیار نزدیک شده است - یک منطقه تبلیغ برای ارائه پیامدهای عمده برای بازاریابان و پزشکان.

این مطالعه آدرس این کاستی مذکور در حال توسعه یک چارچوب مفهومی که به دنبال درک نیات رفتاری مصرف کنندگان در رابطه با سه محصول سبز - هتل سبز، شراب آلی، و یک ماشین سازگار با محیط زیست. بر اساس نظریه ارزش شوارتز، با استفاده از نامگذاری استرن، در ترکیب با ارزش نگرش سلسله مراتب و نظریه سیگنالینگ سبز، من به دنبال به تجزیه و تحلیل ارزش ها و نگرش که محصول سبز قصد خرید مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار، تمایل به پرداخت حق بیمه، و تمایل به قربانی . مطالعه تجربی بررسی تاثیر مقادیر biospheric، خیرخواهی، و خودخواهانه در نیات رفتاری مربوط به سه محصول سبز تست شده است.

بررسی مصرف کننده خود گزارش، عملیاتی با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نفوذ قابل توجهی از ارزش biospheric در هر سه نوع از نیات رفتاری در هر سه محصولات سبز نشان داد. ارزش نوعدوستانه تنها تمایل به قربانی برای هتل ها سبز در حالی که ارزش خودخواهانه مقاصد خرید برای شراب آلی و ترکیبی / اتومبیل های برقی تحت تاثیر قرار دارد.

محصولات سبز که محصول کلاس دودی وضعیت و / یا که مصرف بیشتر یک عمل عمومی است، درخواست تجدید نظر به مصرف کنندگان به عنوان یک اجتماعی وضعیت افزایش متوسط. مصرف کنندگان نیز به طور فزاینده خواهد در آغوش یک محصول سبز اگر آن را می منافع شخصی دلالت ضمنی. با این حال، ارزش خودخواهانه مصرف کنندگان، نه علت آنها را به پرداخت بیشتر و نه قربانی برای این محصولات است. با توجه به بالا تاثیر محصولات زیست محیطی مانند هتل سبز است که اغلب مصرف کنندگان در فرایند مدیریت زیست محیطی شامل، نوع دوستانه مصرف کنندگان ارزش گرا حاضر به فدا خود انتظارات لوکس، راحتی، و کیفیت آنها می باشد. بنابراین، برای هتل سبز یک استراتژی بازاریابی اتصالات خواهد بود به آن زمین به بهره نه تنها به محیط زیست بلکه نوع بشر است.