این دیوید بکهام دوست داشتنی...   

کد خبر: 174                                       تاریخ انتشار:  96/10/06

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

این دیوید بکهام دوست داشتنی...

فرقی نمی کند که ستاره باشی یا فردی معمولی، اینطور به نظر می رسد که هیچ کس از زیبایی و جذابیت دیوید بکهام در امان نیست. دیوید بکهام نه تنها دل افراد معمولی بلکه دل ستاره های بسیاری را نیز برده است...
برترین ها: فرقی نمی کند که ستاره باشی یا فردی معمولی، اینطور به نظر می رسد که هیچ کس از زیبایی و جذابیت دیوید بکهام در امان نیست. دیوید بکهام نه تنها دل افراد معمولی بلکه دل ستاره های بسیاری را نیز برده است. در اینجا نام چهره هایی را که از دیدن دیوید بکهام قند در دلشان آب شده است، برایتان آورده ایم.
 
کیت ماس
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
شاهزاده ویلیام
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
فلیسیتی جونز و ادی ردمین
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
آرون پال
 
 چهره های طرفدار دیوید بکهام
 

 
دواین جانسون
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
هری استایلز
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
جیمی فالون
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
دنزل واشنگتن
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
لیام پین، نایل هوران، الی گولدینگ
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
زک افران
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
ملکه الیزابت
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
کریستوفر بیلی
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
میشل اوباما
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
کوین اسپیسی
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
پله
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
زارا فیلیپس
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
کارملو آنتونی
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
دیوید کامرون و شاهزاده ویلیام
 
 چهره های طرفدار دیوید بکهام
 

 
جرمی پیون
 
 چهره های طرفدار دیوید بکهام
 

 
گوردون براون
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
شاهزاده وسلیان و شاهزاده هری
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
جورجو آرمانی
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
تام گروز
 
 چهره های طرفدار دیوید بکهام
 

 
مارک آنتونی
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
کلایو دیویس
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام 
 

 
ملکه الیزابت
 
چهره های طرفدار دیوید بکهام