کد خبر: 74                                       تاریخ انتشار:  95/09/29

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143)

سخنوری یکی از ارکان ادبیات ایران و جهان است و نغزگویی و جمله های تاثیر گذار دو بن مایه اصیل در زبان محاوره تمامی ملل هستند. با توجه به همین اصل یکی از پایه‌های ماندگاری فیلم های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی را باید در دیالوگ‌هایی جستجو کرد که در حافظه تاریخی مخاطبانشان نقش بسته‌اند.
در این مطلب به گزیده ای از دیالوگ‌های ماندگار سینمای جهان و ایران و همچنین سریال های تلویزیونی اشاره می‌کنیم.
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143) 
 
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (143)