ساندرو و ال 90
بخشنامه مهم برای خریداران ساندرو استپ وی و ال 90

تکلیف خریداران خودروهای ساندرو و استپ وی گیربکس اتومات و دنده ای با تحویل آبان و آذر 97 مشخص شد.