در این پروژه بازیاب دینامیکی ولتاژ با استفاده از اینورتر معمولی و روش کنترلی همفاز در سیمولینک نرم افزار مهندسی MATLAB شبیه سازی شده است. در این پروژه خطای کمبود ولتاژ، بیشبود ولتاژ، نامتعادلی ولتاژ و همچنین هارمونیک های ولتاژ با استفاده از DVR جبران سازی می شود.

بعد از اجرای این شبیه سازی نتایج زیر را مشاهده خواهید کرد.

در صورت نیاز به این شبیه سازی و خرید آن می توانید از طریق ایمیل زیر در تماس باشید.

قیمت: 40000 تومان

ایمیل: ardabil.sci@gmail.com


ایمیل: ardabil.sci@gmail.com

برچسب ها: شبیه سازی dvr ، بازیاب دینامیکی ولتاژ ، شبیه سازی مقاله ، شبیه سازی در متلب ، جبران کننده ولتاژ ، شبیه سازی DVR در متلب ، شبیه سازی جبران کننده ولتاژ در متلب ،