چکیده مقاله:
این مقاله یک موتور رلوکتانسی هیبرید ماژولار - MHRM برای سیستم های درایو با گشتاور بالا پیشنهاد می شود. ابعاد و پارامترهای این ساختار ارائه شده اند. به منظور بدست آوردن عمده مشخصات HRM پیشنهادی، آنالیز المان محدود 2 بعدی FEA به کار گرفته شد. توزیع شار در موقعیت های همتراز و غیرهمتراز، شار پیوندی، و منحنی های گشتاور استاتیک توپولوژی پیشنهادی ارائه شدهاند. علاوه بر این، شبیه سازی دینامیک موتور هیبرید رلوکتانس پیشنهادی ارائه شده اند. در نهایت، نشان داده شد که HRM پیشنهادی در مقایسه با SRM سنتی گشتاور بیشتری تولید می کند.

مشخصات نویسندگان مقاله آنالیز موتور رلوکتانسی هیبریدی برای کاربردهای گشتاور بالا
میلاد علیزاده - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
امیر بکتاش - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
سال انتشار: ۱۳۹۷
زبان مقاله: فارسی


برچسب ها: آنالیز المان محدود ، ساختار ماژولار ، موتور هیبرید رلوکتانس ، سیستم های درایو ، میلاد علیزاده ، امیر بکتاش ، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران ،